Angst voor asbest, gevaarlijke toxische stoffen, ziektefobie

Heel erg bang zijn voor het inademen van asbestdeeltjes of angst voor het mogelijk in aanraking komen met gevaarlijke stoffen kan leiden tot langdurige spanningen en angst. Vaak gaat men dan gebukt onder een juk van hardnekkige angstgedachten. De angst voor direkte schade aan de gezondheid of de angst om in de toekomst ernstig ziek te worden, geeft enorme lijdensdruk. Bij angst voor asbest is de angst voor longkanker aanwezig. Bij andere gevaarlijke stoffen is de angst aanwezig voor het aantasten van een variëteit aan vitale organen.

Bij deze klachten ziet men vaak dat moeilijke en meer ontspannen periodes elkaar in de loop van de tijd kunnen afwisselen. Als er een uitlokker van de angst zich aandient, bijvoorbeeld het vermoeden dat er mogelijk asbest op het fietspad ligt, verergert dit veelal de angst voor langere tijd. Ook als personen uit de omgeving mogelijk met asbest of andere stoffen in aanraking zijn geweest, kan er angst voor contact met anderen ontstaan. De angstklachten kunnen overlap hebben met depressie en dwangklachten.

Binnen de behandeling zal worden geleerd hoe angst voor risico's en mogelijke blootstelling aan gevaarlijke stoffen het best benaderd kan worden.

IPZO gaat uit van laagdrempelige zorg. U krijgt van een gespecialiseerde psycholoog individuele begeleiding waarin de volgende elementen zijn opgenomen:

  • Diagnostiek en probleemanalyse
  • Psycho-educatie, informatie over de behandeling van uw angst
  • Bewezen effectieve technieken om angst voor asbest/toxische stoffen af te bouwen
  • Praktijkoefeningen
  • Evaluatie en advies
  • Terugvalpreventie
  • Als u medicatie gebruikt om de angst te onderdrukken bespreken wij graag, in samenwerking met uw arts, hoe dit zo verstandig mogelijk af te stemmen.
  • Als u door uw angst veel situaties bent gaan vermijden, wordt u tijdens de therapie praktisch geholpen bij het wegnemen van onwenselijke vermijdingen.

Wilt u vrijblijvend aanvullende informatie?

Stuur uw mail naar informatie@ipzo.nl
of bel: 088 7001100
(lokaal tarief).


Gerelateerde angsten of fobieën.