Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Behandeling


IPZO gebruikt behandelmethodieken die uit actueel wetenschappelijk onderzoek eerste keus behandelvorm zijn. Het gaat om bewezen effectieve behandelmethoden. Dit omvat onder andere nieuwe toepassingen van cognitieve therapie, gedragstherapie, aandachtsturing, ontspanningstechnieken en EMDR.

Kenmerkend voor uw behandeling bij IPZO is dat er zoveel mogelijk praktisch wordt gewerkt. Gedurende de hele behandeling blijft u dezelfde psycholoog houden.

De psycholoog zal u zoveel mogelijk ondersteunen en helpen bij de te nemen stappen in de behandeling. Regelmatig zal uw psycholoog met u mee gaan en hulp bieden bij oefensituaties. De psycholoog gaat daarbij nadrukkelijk niet boven u, maar naast u staan.

IPZO gebruikt voor de behandeling van angst, trauma en hyperventilatieklachten methodieken die uit wetenschappelijk onderzoek het meest effectief zijn gebleken. De behandeling wordt uitgevoerd door een psycholoog gespecialiseerd in angstklachten.

IPZO biedt veel praktijkoefeningen. We maken gebruik van een scala aan oefenlokaties voor claustrofobie, hoge gebouwen voor hoogtevreesbehandeling etc. Tevens werkt IPZO samen met specialisten op velerlei gebied. Zo werken we samen met rijangstbegeleiders die praktijkondersteuning geven in de auto. Of prikverpleegkundigen die professionele begeleiding geven bij prikangst, etc.

De behandeling start met een intake. Tijdens de intake vindt kennismaking, probleemanalyse en diagnostiek plaats. Ook zal uitleg worden gegeven over uw angst of trauma. Gezamenlijk wordt er dan een plan van aanpak besproken. Meestal wordt bij deze eerste afspraak al een begin met de daadwerkelijke behandeling gemaakt. Veelal gaat het om kortdurende behandeling. Gemiddeld duren behandelingen bij IPZO 8 tot 12 consulten. Om uw behandeling zo effectief mogelijk te laten zijn, krijgt u ook opdrachten mee naar huis. U kunt veelal ook thuis of op het werk praktisch met therapieopdrachten aan de slag.

Er wordt aandacht besteed aan terugvalpreventie zodat u bij voorkeur blijvend van uw angstklacht bent verlost.

Niet elke angstklacht wordt behandeld met dezelfde aanpak. Bij trauma behandelingen zullen bijvoorbeeld andere technieken gebruikt worden, dan bij hyperventilatie of paniekaanvallen. Hieronder vindt u uitleg over enkele vormen van behandeling, te weten EMDR, cognitieve therapie, gedragstherapie en medicatie. Ten aanzien van medicatie is er een apart hoofdstuk opgenomen. Voor afstemming over medicatie werkt IPZO samen met uw huisarts of psychiater.

IPZO gebruikt met name de volgende behandelmethodieken: EMDR, cognitieve therapie en gedragstherapie. In sommige situatie en indien gewenst maakt IPZO voor online behandeling gebruik van een professionele beeldverbinding.

EMDR-behandelmethode
IPZO past de EMDR-behandelmethode toe, met name bij de behandeling van traumatische gebeurtenissen en het ongevoeliger maken van fobische klachten die een duidelijke oorzaak hebben. Jarenlang onderzoek wereldwijd heeft geleid tot een stevige wetenschappelijke ondersteuning wat betreft de werkzaamheid van EMDR bij de behandeling van trauma's. Uit de resultaten blijkt dat cliënten opmerkelijk goed op EMDR reageren. Dit geldt zowel voor kinderen als volwassenen.

EMDR bij traumatherapie
EMDR leidt ertoe dat traumatische herinnering vrij snel hun emotionele lading verliezen. Hierdoor is het dus minder pijnlijk is om aan de nare gebeurtenis terug te denken. Ook negatieve beelden, gedachten, opvattingen en emoties veranderen over het voorval veranderen. Een belangrijk voordeel van EMDR is de relatief geringe belasting voor de cliënt. Zo is het in het geval van EMDR niet noodzakelijk dat cliënten hun ervaringen uitvoerig beschrijven of continu herbeleven.

EMDR bestaat uit een aantal vast omschreven stappen om de pijn van traumatische ervaringen en bijbehorende klachten uit te laten doven. Dit resulteert erin dat u de beladenheid van de nare herinneringen kunt omvormen naar een gebeurtenis die niet meer leidt tot negatieve ongewenste reacties in gedrag en emoties. Kortom EMDR zorgt ervoor dat een traumatische ervaring uw denk en leefpatroon niet meer ontwricht. Symptomen van trauma verdwijnen.

Cognitieve therapie
Het 'cognitieve' deel van de therapie zal ingaan op het omvormen van negatieve gedachten en opvattingen die hardnekkig zijn en steeds angst bij u oproepen.

Afgelopen jaren is de cognitieve therapie sterk doorontwikkeld. Hierdoor kunnen steeds beter hardnekkige angstklachten behandeld worden .

Gedragstherapie
Gedragstherapie is gericht op verandering van emoties door in een (veilige) omgeving nieuw gedrag aan te leren en positieve leerervaringen op te doen. Gedragstherapie richt zich op emotieverandering door het leren van positieve ervaringen. Iemand met een fobie kan door middel van gedragstherapie onder begeleiding leren een angstige situatie te doorstaan totdat de angst verdwijnt.

De gedragstherapie is effectief in het herstellen van een gezonde en angstvrije manier van functioneren.