Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
FAQ

Vraag 1: Hoeveel cliënten behandelt IPZO per jaar?
Gemiddeld behandeld IPZO landelijk ca 700 mensen per jaar.

Vraag 2: Sinds wanneer behandeld IPZO cliënten met angstklachten?
Sinds 1994.

Vraag 3: Hoe snel kan ik na aanmelding in behandeling komen?
U kunt over het algemeen op korte termijn na uw aanmelding starten met uw behandeling. Wachttijden liggen gemiddeld tussen 0 en 8 weken.

Vraag 4: Kan ik bij mijn aanmelding voorkeurstijden opgeven?
Ja, IPZO zal maximaal rekening houden met de door u opgegeven voorkeurstijden.

Vraag 5: Waarom kies ik voor IPZO?
Het specialisme van IPZO op angststoornissen heeft als groot voordeel dat IPZO veel mensen behandelt met gelijksoortige problematiek. Dit maakt dat IPZO beter maatwerk kan bieden en meer kennis heeft over de specifieke diagnose en achtergronden. Ook heeft IPZO meer ervaring met het toepassen van behandeltechnieken voor de betreffende angst. IPZO heeft de beschikking over veel oefenmogelijkheden en ook begeleiden IPZO psychologen u persoonlijk bij diverse praktijkoefeningen. U hoeft geen uitgebreid scala aan vragenlijsten en intakes te doorlopen. U houdt dezelfde behandelaar en aanspreekpunt van het begin tot het eind.

Vraag 6: Hoe kan ik een afspraak verzetten of annuleren?
U kunt ons bellen (088-7001100) of mailen (secretariaat@ipzo.com).

Vraag 7: Wie kunnen bij IPZO in behandeling komen?
IPZO behandelt kinderen vanaf ca 6 jaar tot ouderen boven de 80. Allochtonen zijn welkom. IPZO personeel spreekt Engels, sommige behandelaren beheersen ook goed Duits, Hebreeuws of Frans.

Vraag 8: Hoe kan het dat ik nog nooit van IPZO heb gehoord?
IPZO maakt vrijwel geen reclame. Cliënten vinden IPZO vaak door "mond tot mond reclame" en door doorverwijzingen.

Vraag 9: Wordt mijn behandeling vergoed?
Ja, u heeft recht op vergoeding door uw zorgverzekering van uw gehele behandeling of een deel van de kosten van uw behandeling. Meer informatie hierover vindt u op
deze website.

Vraag 10: Valt IPZO onder het "alternatieve circuit"?
Nee. Binnen IPZO werken alleen hoogopgeleide gespecialiseerde psychologen. Binnen IPZO worden wetenschappelijk bewezen effectieve behandelmethoden toegepast, die als eerste-keus behandeling zijn aangemerkt voor de type klachten die IPZO behandeld.

Vraag 11: Volgens mijn zorgverzekeraar moet de psycholoog BIG-geregistreerd zijn. Zijn IPZO psychologen BIG-geregistreerd?
Ja

Vraag 12: Hoe ziet een behandeling eruit?
Uw eerste afspraak (de intake) duurt anderhalf uur (twee consulten). Tijdens de intake wordt gekeken naar de kenmerken en achtergronden van uw klacht. Er wordt uitleg gegeven over de diagnose en de aanpak. In veel gevallen wordt tijdens de intake zelfs al een start gemaakt met de daadwerkelijke behandeling.
Uw psycholoog beheerst meerdere behandeltechnieken: ontspanningstechnieken, technieken gericht op het wegnemen van angstige gedachten, gedragsmatige technieken, trauma interventies als bijvoorbeeld EMDR, aandachtsturing en focussen etc.
Veel praktijkoefeningen kunnen tijdens de behandeling, samen met uw psycholoog worden uitgevoerd. IPZO heeft hiervoor de beschikking uit velerlei oefenmogelijkheden. Regelmatig krijgt u na afloop van een consult ook huiswerkopdrachten mee om ervoor te zorgen dat u de aangeleerde vaardigheden direct in de praktijk kunt brengen.

Vraag 13: Hoe meld ik mij aan voor een behandeling?
U mag bellen, mailen, faxen of een brief sturen. In alle gevallen krijgt u een reactie waarbij met enkele eenvoudige vragen wordt nagegaan of uw klacht door IPZO behandeld kan worden. Als dat zo is, worden uw gegevens genoteerd (naam, adres, telefoonnummer, IPZO vestiging waar uw voorkeur naar uitgaat etc.). Indien er meteen een afspraak kan worden ingepland wordt dat meteen gedaan. Soms kan er sprake zijn van een wachtlijst. IPZO neemt dan met u zo spoedig mogelijkheid contact op als er een afspraak ingepland kan worden. IPZO houdt maximaal rekening met de tijdstippen waarop u zou kunnen.

Vraag 14: Heb ik een verwijsbriefje nodig om door IPZO behandeld te kunnen worden?
U hebt een verwijsbriefje nodig om vergoeding van uw zorgverzekeraar te kunnen krijgen. Huisartsen ondersteunen in de regel graag een doorverwijzing naar IPZO- psychologen. U kunt uw verwijsbriefje bij uw eerste gesprek overhandigen aan uw psycholoog.

Vraag 15: Kan IPZO een second opinion geven?
Ja, IPZO wordt vaak gevraagd door collega therapeuten en cliënten om de problematiek te beoordelen vanuit het specialisme van IPZO.

Vraag 16: Kan ik als partner, familie of naaste iemand aanmelden?
U kunt de aanmelding bij IPZO voorbespreken. In veel gevallen heeft IPZO ook graag telefonisch contact met de persoon die uiteindelijk in behandeling wil komen.

Vraag 17: Hoe wordt een geschil opgelost?
Mocht u vinden dat de dienstverlening van IPZO tekortschiet en onverhoopt een geschil ontstaan, dan kunt u de hier vermelde
geschillenprocedure volgen.