Angst voor slikken of verslikken

De angst om te slikken of te verslikken kan ingrijpende gevolgen hebben. Verschillende complicerende factoren kunnen optreden bij angst voor het slikken of angst voor het stikken.

 • Aandacht van beoordelende anderen kan leiden tot toename van de klachten. Men kan bijvoorbeeld moeilijk eten of drinken als men aandacht van anderen op zich weet gevestigd. Men is bang om niet of te langzaam te kunnen eten in gezelschap ten gevolge van de verlammende spanning.
 • Slikangst wordt nogal eens verward met een eetstoornis. Bij slikangst gaat het niet om verandering van eetgewoonten ten gevolge van een negatief zelfbeeld. Afslanken is juist geen streven bij slikangst.
 • Het eten van een gezonde alledaagse gevarieerde voeding is niet altijd goed mogelijk als men geen grof voedsel meer kan doorslikken. Men pureert dan nog eten of gebruikt alleen vloeibaar voedsel. Het 'eten' van zoet vloeibaar voedsel kan als bijkomend nadeel schadelijk zijn voor het gebit.

De angst om te verslikken en te stikken kan samengaan met de bovengenoemde slikangst. Bij deze vorm van slikangst komen benauwdheid, eerdere traumatische ervaringen, hyperventilatie, astma, claustrofobie, dwangstoornis of paniekaanvallen veel voor.

 • Bij langdurige angstklachten kan ondergewicht ontstaan.

Er zijn vaak betere en slechtere dagen aan te wijzen.

IPZO gaat uit van laagdrempelige zorg. U krijgt individuele begeleiding van een gespecialiseerde psycholoog. De behandeling richt zich op:

 • Diagnostiek en probleemanalyse
 • Psycho-educatie, informatie over de behandeling van stik- en slikangst
 • Bewezen effectieve behandeltechnieken voor deze angst
 • Praktijkoefeningen
 • Evaluatie en advies
 • Terugvalpreventie
 • Als u door uw angst om te slikken en of stikken veel situaties bent gaan vermijden, wordt u tijdens de therapie praktisch geholpen bij het wegnemen van onwenselijke vermijdingen.

Wilt u vrijblijvend aanvullende informatie?

Stuur uw mail naar informatie@ipzo.nl
of bel: 088 7001100
(lokaal tarief).


Gerelateerde angsten of fobieën.