Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Bedrijfshulp

Bedrijven hebben direct voordeel bij goed functionerend personeel. Uitval is kostbaar. IPZO heeft jarenlange ervaring met werkgerelateerde problematiek. IPZO houdt hierbij rekening met de zorg voor uw medewerker en uw wensen als werkgever.

  • De behandeling van uw medewerker kan kort na aanmelding starten
  • De behandeling is veelal kortdurend
  • De behandeling is gericht op praktisch resultaat om zo snel mogelijk weer het werk te kunnen hervatten of optimaal uit te kunnen voeren.
  • De behandeling is gericht op blijvend resultaat, zodat opnieuw uitval van uw medewerker voor deze klacht niet snel voor zal komen.
  • De verantwoordelijke binnen het bedrijf heeft rechtstreeks contact met de behandelaar.
  • Actief zal vanuit IPZO op strategische momenten in de behandeling een schriftelijke terugkoppeling worden gegeven.

Meldt u een medewerker aan voor behandeling, dan ontvangt u een offerte. Hierop staat het verwachte aantal consulten passend bij de behandeling van de klacht van uw medewerker. Na ontvangst van de ondertekende offerte wordt door IPZO direct contact opgenomen met uw medewerker om zo spoedig mogelijk een eerste afspraak te maken.

De gebruikte consulten in 2024 worden gefactureerd bij u als werkgever. De kosten per consult van 45 minuten bedragen 140 euro.

Wilt u vrijblijvend informatie over hoe IPZO uw medewerker kan ondersteunen? Bel of mail ons.

Informatie en/of aanmelding
(088) 700 11 00
informatie@ipzo.com