Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Vergoedingen 2024
Indien u 18 jaar of ouder bent wordt uw behandeling vergoed vanuit de basisverzekering. Behandelingen vallen bij IPZO onder de BasisGGZ.
Voor jongeren, jonger dan 18 jaar wordt de vergoeding op grond van de jeugdwet niet meer via de basisverzekering geregeld, maar via de gemeente.

Wie betaalt mijn behandeling ?

Bent u 18 jaar of ouder en wenst u uw behandeling geheel of gedeeltelijk door uw zorgverzekeraar te laten vergoeden?

 1. IPZO (of een van haar partners) heeft een contract met uw zorgverzekeraar afgesloten.
  In dat geval krijgt u uw behandeling volledig vergoed, minus het resterende deel van uw Eigen Risico.
  IPZO en haar partners sluiten met zoveel mogelijk zorgverzekeraars contracten af. Klik hier om te bekijken of IPZO in 2024 ook met uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten.
 2. IPZO (of een van haar partners) heeft geen contract met uw zorgverzekeraar afgesloten.
  U krijgt tussen de 60% en 100% van uw behandelkosten vergoed, minus het resterende deel van uw Eigen Risico. Met een restitutiepolis heeft u, in vergelijking tot een naturapolis, de meeste keuzevrijheid en ontvangt u over het algemeen de hoogste vergoeding.
  IPZO en haar partners sluiten met zoveel mogelijk zorgverzekeraars contracten af. Klik hier om te bekijken of IPZO in 2024 ook met uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten.

Bij onverzekerde zorg of wenst u uw behandeling zelf te betalen, zonder tussenkomst van uw zorgverzekeraar?

 1. Indien uw huisarts u niet kan of wil doorverwijzen, maar u wel klachten ervaart, dan kunt u toch gewoon behandeling krijgen bij IPZO. Over deze behandeling kunt u geen vergoeding van uw zorgverzekeraar krijgen.
  Waarom zelf betalen:
  * U heeft geen verwijsbriefje van uw arts gekregen.
  * U wenst geen 'stoornis' als etiket opgeplakt te krijgen.
  * Uw klacht voldoet niet aan de criteria van een vergoedbare diagnose.
  * U wenst uw privacy optimaal te waarborgen en wilt niet dat uw zorgverzekeraar uw dossier kan controleren of op andere wijze informatie opeist over u en uw behandelproces.

  Kosten indien u zelf betaalt: 115 euro per 45 minuten in 2024.

Wie betaalt mijn behandeling als ik jonger ben dan 18 jaar?

Bent u jonger dan 18 jaar, dan ontvangt u helaas geen vergoeding van uw zorgverzekeraar. De kosten van uw behandeling (€ 115,- per 45 minuten in 2024 ) worden door IPZO aan u gefactureerd. U hoeft dit dus niet contant te betalen. U krijgt achteraf een factuur thuisgestuurd met daarop een duidelijk overzcht op welke data u consulten hebt opgenomen en de kosten daarvan.
U kunt bij uw gemeente een verzoek indienen tot vergoeding van de behandelkosten via een PGB (Persoonsgebonden Budget). Doe dit bij voorkeur voorafgaand aan de behandeling. Houd er rekening mee dat u mogelijk geen vergoeding vanuit uw gemeente ontvangt!


Hoe hoog is het Eigen Risico in 2024?

Voor verzekerden van 18 jaar en ouder geldt in 2024 een Eigen Risico van € 385,-.


Wat heb ik nodig om in behandeling te kunnen komen?

Bent u 18 jaar of ouder en wenst u uw behandeling geheel of gedeeltelijk door uw zorgverzekeraar te laten vergoeden?

  Om uw behandeling vergoed te krijgen moet u een verwijsbriefje van uw huisarts hebben. Dat verwijsbriefje wordt meestal door de huisarts naar IPZO gestuurd. Indien de huisarts het verwijsbriefje aan u geeft, overhandigt u dit verwijsbriefje bij uw eerste afspraak aan uw psycholoog.

Bent u jonger dan 18 jaar en wenst u vergoeding van uw gemeente?

  Neem contact op met uw gemeente en vraag hoe u een beschikking kunt krijgen om uw behandeling vanuit een PGB vergoed te krijgen.

Wenst u uw behandeling zelf te betalen? (alle leeftijden)

  Bel of mail ons. Wij kunnen met u bespreken of uw hulpvraag past binnen het behandelspecialisme van IPZO en een inschatting geven van de verwachte tijdsduur van uw behandeling.
  Betaalt u de behandeling zelf, dan heeft u geen verwijsbriefje nodig.

Wat is de tijdsduur van een behandeling?

Wenst u uw behandeling geheel of gedeeltelijk door uw zorgverzekeraar te laten vergoeden? (u bent 18 jaar of ouder):

  Landelijk is in 2022 het Zorg Prestatie Model ingevoerd. Dit is ook geldig in 2024. Ook IPZO zal de kosten van uw behandeling binnen deze landelijke regels factureren. Dat betekend dat uw nota's duidelijker zullen worden en krijgt u beter overzicht over op welke datum, hoe lang en bij wie u een consult hebt gehad.

  Bij aanvang van de behandeling geeft uw behandelaar u een indruk hoe lang hij/zij denkt dat uw behandeling zal gaan duren. Tijdens de behandeling is het mogelijk dat die inschatting naar boven of beneden wordt aangepast. Dat zal altijd met u worden besproken.

Wat gebeurt er als ik een afspraak afmeld?

Uw afspraken kunt u telefonisch (088-7001100) of per mail (secretariaat@ipzo.com) kosteloos afmelden tot maximaal 24 uur van tevoren. Afmeldingen op termijn korter dan 24 uur moeten wij helaas persoonlijk bij u in rekening brengen. Uw zorgverzekeraar vergoed de te laat afgemelde afspraken niet. Voor afmeldingen op termijn korter dan 24 uur van tevoren geld een speciaal 'no show' tarief van 85 euro per 45 minuten afgesproken tijd.


Samenvatting 2024

  Wel contract Niet contract Jeugdzorg Zelf betalen
Wie betaalt? Zorgverzekeraar.
U betaalt Eigen Risico
Zorgverzekeraar 60 tot 100 %.
U betaalt resterende percentage en Eigen Risico
U betaat zelf. Misschien ontvangt u vergoeding via uw gemeente U betaalt
Kosten per 45 minuten: € 115,-
Voor wie? 18 jaar en ouder 18 jaar en ouder Jonger dan 18 jaar Alle leeftijden
Eigen Risico € 385,- € 385,- Wisselt per gemeente € 0
Noodzakelijk verwijsbriefje verwijsbriefje IPZO stelt geen eisen. Mogelijk wenst uw gemeente iets van u. Niets
Kosten no-show € 85,- € 85,- € 85,- € 85,-