Plasdrang-ontlastingsangst

Angt voor urineverlies of ongecontroleerd ontlastingsverlies is een ingrijpend probleem. Angst voor het niet kunnen tegenhouden van het plassen of poepen kan je leven bepalen. Het hoeft niet in te houden dat er een lichamelijke afwijking kan worden geconstateerd. Bovendien levert lichamelijk onderzoek veelal weinig handvatten voor verbetering op. Als er nog voldoende controle is over de sluitspier plast of poept men niet in de broek, maar heeft men overmatig last van de aandrang en vreest de kans op controleverlies.

Ongecontroleerd ontlastingsverlies kan samenhangen met stress, angst of paniekaanvallen. Begrijpelijk is dat (de kans op) urineverlies of ontlastingsverlies als vernederend en angstvol wordt ervaren. Stress, angst en paniekaanvallen kunnen de plasdrang of poepdrang uitlokken of verergeren. Hierbij vreest men de kans dat men de plas of ontlasting niet lang genoeg kan ophouden.

In gevallen waarbij deze klachten veel spanning en onzekerheid geven, ontstaan er in de loop van de tijd steeds meer situaties die men uit de weg wil gaan. Vaststaan in de file, het bezoeken van een bioscoop, het ondergaan van een tandartsbehandeling, een lange wandeling, etc. kan veel angst oproepen en wordt dan bij voorkeur vermeden.

Men gaat voor het verlaten van het huis nog veelvuldig naar het toilet. Op plekken buitenshuis wordt meteen gecontroleerd waar de toiletten zijn en of ze vrij blijven. Men eet of drinkt voorafgaand aan een bezoek buiten de deur weinig of niet. De klachten kunnen het functioneren in groepsverband beperken.

IPZO gaat uit van laagdrempelige zorg. U krijgt individuele begeleiding van een gespecialiseerde psycholoog. De behandeling richt zich op:

  • Diagnostiek en probleemanalyse
  • Psycho-educatie, informatie over de behandeling van plas- of ontlastingsangst.
  • Bewezen effectieve behandeltechnieken voor deze angst
  • Praktijkoefeningen
  • Evaluatie en advies
  • Terugvalpreventie
  • Als u medicatie gebruikt om de angst te onderdrukken bespreken wij graag, in samenwerking met uw arts, hoe dit af te stemmen.
  • Als u door uw angst ten gevolge van aandrang om te plassen of poepen veel situaties bent gaan vermijden, wordt u tijdens de therapie praktisch geholpen bij het wegnemen van onwenselijke vermijdingen

Wilt u vrijblijvend aanvullende informatie?

Stuur uw mail naar informatie@ipzo.nl
of bel: 088 7001100
(lokaal tarief).


Gerelateerde angsten of fobieën.