Sociale angst, sociale fobie

Sociale angst is een term voor overmatige en hinderende angst die optreedt in het contact met (bepaalde) anderen. Mogelijke negatieve beoordeling van de ander speelt hierin een hoofdrol. Men wil geen negatieve aandacht of kritische blik van anderen voor een kenmerk van zichzelf.

Er zijn verschillende vormen van sociale angst.

 • Je ervaart het als schaamtevol of vernederend als de ander ziet dat je erg angstig, gespannen, of zenuwachtig bent.
  Je wilt schaamtevolle situaties voorkomen.
 • Sociale angst kan ook betekenen dat je vrees hebt om niet adequaat te kunnen reageren. Bijvoorbeeld dat je onhandig bent en lastig uit je woorden komt.
 • Ook kan sociale angst te maken hebben met angst voor afwijzing over je uiterlijk, lichaam of manier van bewegen.

Sociale angstklachten kennen twee hoofdvormen.

De specifieke sociale angstklachten: angst voor een zichtbaar spanningskenmerk in een bepaalde situatie. Hieronder valt o.a.

 • Angst om te trillen (bijvoorbeeld van handen, hoofd of benen)
 • Angst voor overmatig zweten
 • Angst om te blozen
 • Angst om niet goed (ontspannen) te spreken
 • Angst om een bepaalde fout te maken
 • Angst om niet lekker te ruiken
 • Angst om voor een groep te spreken

Gegeneraliseerde sociale angst. Dit gaat over onzekerheid in bredere zin.

 • Verlegen of geremd zijn in veel situaties
 • Gespannen voelen onder de mensen, bovenal in officiële situaties
 • Snel schamen over je gedrag in veel situaties
 • Faalangstig en voorzichtig zijn in veel verschillende situaties

Sociale angst is erg hinderend en leidt tot voorzichtig gedrag. Sommigen compenseren de onzekerheid door juist extra hun best te doen goed over te komen.

Uit angst voor negatieve beoordeling gaat men op den duur situaties vermijden of blijft men op de hoede om "een afgang" te voorkomen.

Sociale angst kan dan leiden tot het afzeggen van afspraken en het ontwijken van verantwoordelijkheden. Sociale angst is onderandere van invloed op het aangaan van relaties, sociale contacten, deelnemen aan groepen, omgaan met gezaghebbenden, opleiding en promotiekansen op het werk. Kenmerkend aan sociale angstklachten is dat men ook veel subtiele vermijdingen heeft. Men gaat dan bijvoorbeeld nog wel naar de een verjaardag, maar slaat koffie af uit angst om te trillen.

IPZO gaat uit van laagdrempelige zorg. U krijgt individuele begeleiding van een gespecialiseerde psycholoog. De behandeling richt zich op:

 • Diagnostiek en probleemanalyse
 • Psycho-educatie, informatie over de behandeling van sociale angst
 • Bewezen effectieve behandeltechnieken voor deze angst
 • Praktijkoefeningen
 • Evaluatie en advies
 • Terugvalpreventie
 • Als u door uw angst en gespannen voelen onder de mensen veel situaties bent gaan vermijden, wordt u tijdens de therapie praktisch geholpen bij het wegnemen van onwenselijke vermijdingen.

Wilt u vrijblijvend aanvullende informatie?

Stuur uw mail naar informatie@ipzo.nl
of bel: 088 7001100
(lokaal tarief).


Gerelateerde angsten of fobieën.