Sollicitatie angst

Heel erg bang zijn voor sollicitaties is een vorm van sociale angst. Door spanning kan men minder goed functioneren en presenteren. De angst om niet goed over te komen leidt tot onrust en gespannenheid. Cognitieve gedragstherapie is de aangewezen behandeling voor deze angst. De prognose is gunstig. In bepaalde gevallen kan incidenteel medicatiegebruik ondersteuning geven om situaties succesvol door te komen.

Angst hebben voor een sollicitatiegesprek is alom bekend. Het leidt bij menigeen tot wakker liggen. Men gaat zich constant afvragen wat ze willen weten of men maakt zich zorgen over de eigen gespannen houding. Te hoge spanning kan ervoor zorgen dat men moeilijk kan luisteren of dat men zich geen houding kan geven tijdens een sollicitatiegesprek. Men gaat dan minder presteren in vergelijking tot wat men eigenlijk in de mars heeft. In het ergste geval leidt het tot dichtklappen of black out.

IPZO gaat uit van laagdrempelige zorg. U krijgt van een psycholoog individuele begeleiding waarin de volgende elementen zijn opgenomen:

  • Diagnostiek en probleemanalyse
  • Psycho-educatie, informatie over de behandeling van sollicitatievrees
  • Bewezen effectieve behandeltechnieken voor deze angst
  • Praktijkoefeningen
  • Evaluatie en advies
  • Terugvalpreventie
  • Als u door uw angst voor sollicitatiegesprekken veel situaties bent gaan vermijden, wordt u tijdens de therapie praktisch geholpen bij het wegnemen van onwenselijke vermijdingen en spanning.
  • Tips en adviezen voor sollicitatiegesprekken
  • Mogelijkheid tot video-opnames en rollenspel

Wilt u vrijblijvend aanvullende informatie?

Stuur uw mail naar informatie@ipzo.nl
of bel: 088 7001100
(lokaal tarief).


Gerelateerde angsten of fobieën.