Bloosangst, bloosfobie

Het plotseling rood worden, of het krijgen van rode vlekken in het gezicht en nek, treedt vaak op in situaties van angst, verlegenheid en opwinding. Bij overmatig blozen is er veelal sprake van een aangeboren aanleg. Echter dit hoeft niet altijd zo te zijn.

Een bloosfobie of overmatige bloosangst valt onder de categorie van 'specifieke sociale angst'. Bijna altijd gaat deze angst gepaard met schaamte. De angst en schaamte kan steeds meer je leven gaan bepalen. Vaak blijft je dan worstelen met de onmogelijkheid om het blozen te kunnen controleren. Je kunt blozen namelijk niet wegdrukken met je wilskracht. Tijdens blozen of aandacht van anderen voel je je onmachtig met de situatie.

Ook voelt menigeen zich onhandig bij eventuele opmerkingen van anderen. Het gevolg is dat men steeds meer negatieve ervaringen opbouwt en zich machteloosheid voelt. Overmatige angst voor blozen verandert je functioneren waardoor je moeilijk jezelf kunt zijn. Dit uit zich in:

 • Je stil houden en proberen geen aandacht op je te vestigen.
 • Gesprekken sturen naar veilige en niet persoonlijke onderwerpen.
 • Naast of tegenover mensen gaan zitten die prettig en veilig voelen.
 • Aan de rand van de tafel gaan zitten, op een vrij onopvallende plek gaan zitten.
 • Make up gebruiken om het blozen te camoufleren.
 • Wegkijken, ogen neerslaan of een gesprek terugkaatsen.
 • Weggaan uit de situatie, toilet bezoeken.
 • Verklaring bedenken die niet met stress te maken heeft. Bijvoorbeeld aangeven dat het warm is.
 • Vermijden van kritiek, door extra je best te doen.
 • Vermijden om een conflict aan te gaan.
 • Ontwijken van superieuren, gezaghebbenden.
 • Ramen openzetten, zorgen voor een koude omgeving.
 • Ontwijken van situaties waarin geplaagd wordt of grappen gemaakt worden.
 • Groepsgesprekken, vergaderingen ontwijken.

De behandeling van bloosangst richt zich op het ontspannen kunnen omgaan met de bloosgevoeligheid en aandacht van anderen.

IPZO gaat uit van laagdrempelige zorg. U krijgt individuele begeleiding van een gespecialiseerde psycholoog. De behandeling richt zich op:

 • Diagnostiek en probleemanalyse
 • Psycho-educatie, informatie over de behandeling van bloosangst
 • Bewezen effectieve behandeltechnieken voor deze angst
 • Praktijkoefeningen
 • Evaluatie en advies
 • Terugvalpreventie
 • Als u medicatie gebruikt om de angst te onderdrukken bespreken wij graag, in samenwerking met uw arts, hoe dit af te stemmen.
 • Als u door uw angst veel situaties bent gaan vermijden, wordt u tijdens de therapie praktisch geholpen bij het wegnemen van onwenselijke vermijdingen
 • Rollenspel

Wilt u vrijblijvend aanvullende informatie?

Stuur uw mail naar informatie@ipzo.nl
of bel: 088 7001100
(lokaal tarief).


Gerelateerde angsten of fobieën.