Angst

Overmatige angst is voor veel mensen een grote belemmering om ontspannen te kunnen leven.

Confrontatie met je angst geeft machteloosheid. Bij de een gaat het om verstikkende angstgedachten die je neerslachtig maken, bij de ander om heftige emoties en lichamelijke klachten. Wanneer angstgevoelens je langere tijd belemmeren in het functioneren of uw algeheel welbevinden spreekt men veelal van een angststoornis.

Stel aan uzelf de vraag: "Hoe zou mijn leven er anders uitzien, wanneer ik mijn angstklacht niet had."

De behandelmogelijkheden van overmatige angst heeft de laatste decennia indrukwekkende verbeteringen ondergaan. Veel soorten angstklachten (ongeacht de ernst) kunnen met grote effectiviteit behandeld worden.

IPZO gaat uit van laagdrempelige zorg. U krijgt een behandeling waarin de volgende elementen zijn opgenomen:

  • Diagnostiek en probleemanalyse
  • Psycho-educatie, informatie over de behandeling van uw angst
  • Bewezen effectieve technieken om angst af te bouwen
  • Praktijkoefeningen
  • Evaluatie en advies
  • Terugvalpreventie
  • Als u medicatie gebruikt om de angst te onderdrukken bespreken wij graag, in samenwerking met uw arts, hoe dit af te stemmen.
  • Als u door uw angst veel situaties bent gaan vermijden, wordt u tijdens de therapie praktisch geholpen bij het wegnemen van onwenselijke vermijdingen.

Wilt u vrijblijvend aanvullende informatie?

Stuur uw mail naar informatie@ipzo.nl
of bel: 088 7001100
(lokaal tarief).


Gerelateerde angsten of fobieën.