Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Contact

 Na jarenlang als GZ-psycholoog en EMDR practitioner bij IPZO gewerkt te hebben heeft Janneke Koopman in 2012 besloten zelfstandig haar psychologenpraktijk in Bussum te voeren. De binnen IPZO opgedane kennis, vaardigheden en professionaliteit op het gebied van angst-, fobie-, paniek-, hyperventilatie- en traumaklachten van Janneke Koopman rechtvaardigen dat IPZO aan Janneke en haar praktijk 'De Bovenkamer' het predicaat 'Partner van IPZO' heeft toegekend.

Naast behandeling in de praktijkruimte, kunt u bij de Bovenkamer ook terecht voor wandeltherapie. Dit is inhoudelijk dezelfde therapie als er binnen wordt gegeven, maar dan buiten in een groene omgeving in de buurt van de praktijk. Tijdens wandeltherapie ervaart u alle voordelen van het buiten in beweging zijn en fungeert de natuurlijke omgeving als inspiratiebron voor de therapie. Bent u benieuwd of wandeltherapie iets voor u is? Dan kunt u dit aangeven bij uw aanmelding.
Contact
Telefoonnummer: 088 7001170 (lokaal tarief)
Email: info@praktijkdebovenkamer.nl


Bezoekadres Partner van IPZO
Psychologenpraktijk 'De Bovenkamer'
Torenlaan 11b
1402 AT Bussum


Postadres 'De Bovenkamer'
Torenlaan 11b
1402 AT Bussum

Tarief 'De Bovenkamer'
(uitgebreide informatie vindt u onder vergoedingen)
Gecontracteerde zorg (zie overzicht): Er is sprake van een diagnose die in aanmerking komt voor vergoeding vanuit de zorgverzekering. De Bovenkamer declareert uw behandelkosten bij uw zorgverzekeraar en uw zorgverzekeraar vergoedt de volledige factuur rechtstreeks aan De Bovenkamer. U betaalt uiteindelijk het (resterende deel) van uw Eigen Risico aan uw zorgverzekeraar. De Bovenkamer heeft met alle zorgverzekeraars contracten.

Zelfbetaler: Er is geen sprake van een diagnose die in aanmerking komt voor vergoeding, of u wenst zelf geen vergoeding van uw zorgverzekeraar. U betaalt aan De Bovenkamer € 120,- per sessie van 60 minuten.

No show: Bij afmelding korter dan 24 uur voorafgaand aan een consult, ongeacht de reden van afmelding betaald u aan De Bovenkamer € 60,- per consult.


Wachttijd 'De Bovenkamer'
Gemiddeld is er na aanmelding een wachttijd tussen de 8 en 12 weken. De secretaresse kan u bij uw aanmelding of opvraag van informatie de actuele wachttijd geven.


Een 'Partner van IPZO' is een zelfstandige angst-behandelpraktijk, onafhankelijk van IPZO.


<privacyverklaring De Bovenkamer>
<kwaliteitsstatuut De Bovenkamer>
<huisregels en prijslijst 2024 De Bovenkamer>
<klachtenreglement De Bovenkamer>