Bloedfobie, angst voor bloed

Heel erg bang zijn voor het zien van bloed (en daarmee samenhangend vaak ook angst voor flauwvallen) is een vorm van een specifieke fobie. Gedragstherapie is de aangewezen behandelvorm voor deze fobie. De prognose is gunstig, behandeling met medicatie is in meeste gevallen af te raden.

Bij bloedprikken of het zien van bloed of verwondingen treedt er bij mensen met een bloedfobie een sterke bloeddrukdaling op waardoor men zich onwel, draaierig, misselijk en duizelig gaat voelen. Bloedfobie is eigenlijk de enige fobie waarbij er sprake is van daling van de bloeddruk. Normaal gaat angst juist samen met een bloeddrukstijging. Dit houdt tevens in dat flauwvallen bij het zien van bloed of zelfs het denken eraan tot flauwvallen kan leiden, in tegenstelling tot andere fobieën.

Intense reacties op bloed, injecties of verwondingen kan een probleem vormen in veel verschillende situaties, bijvoorbeeld bij ziekenhuisbezoek of medische behandeling, bij het kijken naar televisieprogramma's, het doornemen van tijdschriften, het bezoeken van een EHBO cursus, het begeleiden bij verwondingen of ongevallen, het volgen van een biologie les of medische opleiding. Veelal schaamt men zich ook voor de klacht. Lichamelijke reakties als flauwvallen, duizeligheid, draaierigheid, verdwaasd, angstig of zenuwachtig voelen zorgen ervoor dat men het liefst in een vroeg stadium weg zou willen vluchten uit de situatie. Gespreksonderwerpen over bloederige zaken worden uit de weg gegaan.

IPZO gaat uit van laagdrempelige zorg. U krijgt van een gespecialiseerde psycholoog individuele begeleiding waarin de volgende elementen zijn opgenomen:

  • Diagnostiek en probleemanalyse
  • Psycho-educatie, informatie over de behandeling van uw angst
  • Toepassing van bewezen effectieve technieken om de angst voor bloed, verwondingen, injecties of flauwvallen aan te pakken
  • Interventies om flauwvallen te voorkomen
  • Praktijkoefeningen
  • Evaluatie en advies
  • Terugvalpreventie
  • Als u door uw angst veel situaties bent gaan vermijden, wordt u tijdens de therapie praktisch geholpen bij het wegnemen van onwenselijke vermijdingen.

Wilt u vrijblijvend aanvullende informatie?

Stuur uw mail naar informatie@ipzo.nl
of bel: 088 7001100
(lokaal tarief).


Gerelateerde angsten of fobieën.


Gerelateerde link.

www.hulpbijprikken.nl