Angst voor spinnen, spinnenfobie,
arachnafobie

Heel erg bang zijn voor spinnen is een vorm van een specifieke dierenfobie. Wetenschappelijk onderzoek heeft veelvuldig aangetoond dat
gedragstherapie de meest aangewezen behandelvorm is voor spinnenfobie. De prognose is gunstig, behandeling met medicatie is in de meeste gevallen af te raden.

Spinnenangst is een veel voorkomende angst die veelal leidt tot vermijding van situaties. Het kan zijn dat je geen spin uit de kamer durft te verwijderen, niet meer de kelder in durft, heel veel poetst uit angst voor spinnenwebben, of gewoon vermijdt om nog gezellig een weekendje met de tent op de camping te gaan staan.

Het zien van een spin, of het denken aan een spin leidt veelal tot erge angst of paniek. Wegsnellen uit de situatie of juist verstijven van schrik als je een spin ziet, komt veel voor. Uit angst dat spinnen onopgemerkt blijven, gaat men ruimtes controleren op eventuele aanwezigheid van spinnen. Men is pas gerustgesteld als een ruimte spinvrij blijkt te zijn.

IPZO gaat uit van laagdrempelige zorg. U krijgt individuele begeleiding van een gespecialiseerde psycholoog. De behandeling richt zich op:

  • Diagnostiek en probleemanalyse
  • Psycho-educatie, informatie over de
    behandeling van spinnenfobie.
  • Bewezen effectieve behandeltechnieken voor deze angst
  • Praktijkoefeningen
  • Evaluatie en advies
  • Terugvalpreventie
  • Als u door uw spinnenangst veel situaties bent gaan vermijden, wordt u tijdens de therapie praktisch geholpen bij het wegnemen van onwenselijke vermijdingen.

Gerelateerde angsten of fobiën.