Overspannenheid, langdurige
stressreacties

IPZO verzorgt behandeling voor mensen die overspannen of overbelast zijn, waarbij angstklachten een belangrijke rol spelen. Overspannenheid maakt mensen angstiger. Van faalangst, schaamte, hoogtevrees, hyperventilatie, ziektevrees is alom bekend dat de angstgevoeligheid meegolft op de pieken van overbelasting.

Overspannenheid is een gemoedstoestand die ontstaat als mensen te lang gespannen zijn geweest en niet meer voldoende tot rust kunnen komen.

Overspannenheid zorgt voor emotionele ontregeling en lichamelijke klachten. Je hebt niet meer de rust om ontspannen met je taken om te gaan, verplichtingen na te komen en sociale contacten aan te gaan. Als eenmaal de diagnose overspannenheid is gesteld overheerst soms de schaamte dat men niet stressbestendig is gebleken.

Overspannenheid is zelden met enkele weken rust op te lossen. Herstel op overspanningsklachten vraagt een nieuwe start, waarbij men anders met de omgeving, het eigen karakter en eigen gevoelens omgaat. Niet in alle gevallen is overspannenheid alleen op te lossen door aan je eigen ontwikkeling te werken. De omgeving waarin je woont, leeft of werkt kan zo onrustig zijn, dat hier ook veranderingen gewenst zijn.

IPZO gaat uit van laagdrempelige zorg. U krijgt individuele begeleiding van een gespecialiseerde psycholoog. De behandeling richt zich op:

  • Diagnostiek en probleemanalyse
  • Psycho-educatie, informatie over de behandeling van overbelasting
  • Bewezen effectieve behandeltechnieken voor overspannenheid
  • Praktijkoefeningen
  • Evaluatie en advies
  • Terugvalpreventie
  • Als u medicatie gebruikt om de angst te onderdrukken bespreken wij graag, in samenwerking met uw arts, hoe dit af te stemmen.

Wilt u vrijblijvend aanvullende informatie?

Stuur uw mail naar informatie@ipzo.nl
of bel: 088 7001100
(lokaal tarief).


Gerelateerde angsten of fobieën.