Medische angst

Je durft een medische situatie niet te ondergaan die als doel heeft je gezondheid te verbeteren. Of je durft niet te vertrouwen op de kwaliteit van de medische diagnostiek of behandeling. Het gaat hier om angst ten aanzien van medische handelingen, medici of medische locaties.

Angst voor medisch ingrijpen kan afgeleid zijn van andere angsten. Angst voor aids of smetvrees kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat je niet naar een prikpost of nierdialyse durft. Je claustrobie kan ertoe bijdragen dat je geen MRI scan durft te laten maken. Angst voor injectienaalden belet je om noodzakelijke spuiten of bloedafname te laten plaatsvinden.

Daarnaast kunnen negatieve ervaringen het moeilijk maken om vertrouwen te hebben in een arts, verpleegkundige of behandeling. Als je als kind bijvoorbeeld amandelen moest laten knippen en erg bang bent geweest, kun je daar op latere leeftijd nog last van hebben.

Medische angsten kunnen zich ook richten op de diagnostiek en ongerustheid over het eigen klachtenbeeld. Angst voor een ernstige ziekte kan leiden tot veel geruststelling vragen aan artsen. De geruststelling duurt vaak kort, zeker als men lichamelijke symptomen blijft houden. Twijfel en onzekerheid over eerdere diagnosestelling kan er voor zorgen dat je steeds aanvullende diagnostische onderzoeken wilt doen.

Bij een medische angst kun je bovendien bang zijn voor je eigen stressbestendigheid. Ben je wel voldoende sterk, assertief, emotioneel stabiel of ontspannen om een medische behandeling of ziekenhuisopname te ondergaan? Het verblijf in het ziekenhuis kan beladen zijn als je je schaamt dat je in een medische setting niet functioneert en daarmee je eigen behandeling ontregelt. Bijvoorbeeld de angst dat je niet kunt slapen tijdens een slaaponderzoek.

Mensen kunnen bang zijn dat hun bloeddruk overmatig stijgt tijdens het meten van de bloeddruk als gevolg van hun gespannenheid. Ze vrezen hierdoor een onbetrouwbaar meetresultaat te veroorzaken en schamen zich over hun stressreactie ten opzichte van de arts of verpleegkundige.

IPZO gaat uit van laagdrempelige zorg. U krijgt individuele begeleiding van een gespecialiseerde psycholoog. De behandeling richt zich op:

  • Diagnostiek en probleemanalyse
  • Psycho-educatie, informatie over de behandeling van medische angsten
  • Bewezen effectieve behandeltechnieken voor deze angst
  • Praktijkoefeningen
  • Evaluatie en advies
  • Terugvalpreventie
  • Als u medicatie gebruikt om de angst te onderdrukken bespreken wij graag, in samenwerking met uw arts, hoe dit af te stemmen.
  • Als u door uw angst veel situaties bent gaan vermijden, wordt u tijdens de therapie praktisch geholpen bij het wegnemen van onwenselijke vermijdingen

Wilt u vrijblijvend aanvullende informatie?

Stuur uw mail naar informatie@ipzo.nl
of bel: 088 7001100
(lokaal tarief).


Gerelateerde angsten of fobieën.