Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Rijpol en Psychopol

RIJPOL is het rijangst-behandeltraject van Angstbehandelcentrum IPZO voor de Nederlandse politie.

Binnen de politie, maar ook bij de brandweer en ambulancedienst komen beroepsspecifieke rijangstklachten voor. Het rijden met spoed tijdens nooddiensten vergt capabel functioneren van de chauffeur en bijrijder. Het rijden met optische signalen en sirenes is hiervan een onderdeel. RIJPOL verzorgt, middels een beroepsspecifieke aanpak, behandelingen voor mensen die via klinisch effectieve methoden aan hun rijangst willen werken. Beroepsspecifieke rijangst is veelal goed te behandelen. De behandeling van chauffeurs en bijrijders met angst, spanning, vermijdingsgedrag en overmatige controlegedragingen gebeurt binnen een samenwerkingsverband tussen de Politie en IPZO.

PSYCHOPOL trajecten zijn gericht op politieagenten die in hun beroepsuitoefening tegen angst, trauma en spanningsklachten aanlopen. Politiespecifieke angsten worden soms in samenwerking met het IBT of rijangstcoach behandeld.

Beroepsspecifieke klachten die geregeld door ons behandeld worden zijn:

 • conflictangst
 • schietangst
 • angst voor bloed, verwondingen
 • rijangst ten gevolge van trauma (ongeval met/zonder schuld)
 • faalangst
 • paniek
 • PTSS of trauma
 • snelwegangst
 • bijrijdersangst
 • berm-angst
 • angst voor gladde wegen en dwangmatig rijgedrag
 • angst om 'met spoed' te rijden
 • angst voor bochten
 • angst voor inhalen
 • diverse vermijdingen

Wat is het doel van RIJPOL en PSYCHOPOL?
Het doel van RIJPOL en PSYCHOPOL is om politieagenten met beroepsspecifieke angst te begeleiden tot het moment dat ze weer geheel en zonder beperkingen, inzetbaar zijn voor de functie die zij uitoefenen.

Aanmelding en kosten
De CZ-groep (PolitieZorgPolis) bewaakt mede de kwaliteit en is financieel intermediair tussen IPZO en het korps. Na aanmelding ontvangt het korps een offerte. Nadat IPZO de offerte ondertekend retour heeft ontvangen wordt een kopie van de offerte aan CZ doorgestuurd. De behandeling start daarna binnen twee weken. De behandelkosten worden door het korps verrekend met CZ.

Aanmelding
Jan van den Berg (IPZO)
(088) 700 11 01
rijpol@ipzo.nl