Angst voor inbraak

Mensen met een enorme angst voor inbrekers voelen zich vaak onbegrepen en niet gerespecteerd om hun angstklacht. 'Doe niet zo raar', 'hou je toch rustig', 'ga toch gewoon slapen' zijn veel gehoorde opmerkingen. Angst voor inbrekers kan ernstige vormen aannemen.

Mensen met inbrekersangst letten veelvuldig op geluiden. Men controleert vaak of alles goed is afgesloten. Vooral 's nachts komt de angst opzetten, zeker wanneer men alleen is. Ook blijft men vaak wakker liggen tot de ochtend.

Inbrekersangst leidt vaak tot uitputting en relatieproblemen. De oorzaken kunnen verschillend zijn:

 • Inbrekersangst kan een angst zijn die in de kindertijd is ontstaan en na het tiende jaar niet zoals gebruikelijk spontaan is verdwenen.
 • Inbrekersangst kan op latere leeftijd ontstaan ten gevolge van een inbraak of andere ingrijpende gebeurtenis waarbij men zich onveilig heeft gevoeld.
 • Inbrekersangst kan ontstaan ten gevolge van angstige verhalen van anderen of door nieuwberichten in de media, waardoor men zich onveilig voelt.

Angst voor inbrekers, insluipers of geweld kan in de loop van de tijd steeds meer tot allerlei veiligheidsgedragingen leiden. Men inspecteert de sloten van deuren en ramen veelvuldig, laat het licht branden, men blijft niet alleen thuis, men laat geavanceerde alarminstallaties aanleggen om enige veiligheid te ervaren etc.

IPZO gaat uit van laagdrempelige zorg. U krijgt individuele begeleiding van een gespecialiseerde psycholoog. De behandeling richt zich op:

 • Diagnostiek en probleemanalyse
 • Psycho-educatie, informatie over de behandeling van inbrekersangst
 • Bewezen effectieve behandeltechnieken voor deze angst
 • Praktijkoefeningen
 • Evaluatie en advies
 • Terugvalpreventie
 • Als u medicatie gebruikt om angst voor inbraak te onderdrukken bespreken wij graag, in samenwerking met uw arts, hoe dit af te stemmen.
 • Als u door uw angst voor inbrekers veel situaties bent gaan vermijden of controleren, wordt u tijdens de therapie praktisch geholpen bij het wegnemen van onwenselijke vermijdingen en controles.

Wilt u vrijblijvend aanvullende informatie?

Stuur uw mail naar informatie@ipzo.nl
of bel: 088 7001100
(lokaal tarief).


Gerelateerde angsten of fobieën.