Angst voor de wind, storm,
noodweer

Angst of aversie voor de wind, het waaien, is een bekend fenomeen. Ofschoon het werkelijke gevaar (of vaak het gebrek daaraan) vaak goed logisch benaderd kan worden, leidt dit niet tot afname van de angst.

In ongeveer de helft van de gevallen is de angst of aversie ontstaan na een traumatische ervaring. In de overige gevallen kan men zich geen aanleiding herinneren. Geregeld gaat de angst voor de wind ook vergezeld met de angst voor noodweer.

Er zijn verschillende categorieën van angst voor wind te onderscheiden:

 • Angst voor lichte bries en matige wind. Hierbij gaat het veelal om de dreiging die hiervan uitgaat.
 • Angst voor storm. Dit kan het gevolg zijn van eerdere negatieve ervaringen, trauma of doordat een van de ouders vroeger bang was tijdens storm.
 • Aversie tegen wind. Het gaat hier om een gevoel van irritatie, walging en spanning waarbij niet zozeer angst als hoofd-emotie optreedt. Soms kan bij deze vorm een onderliggende depressie of dwangstoornis een rol spelen.
 • Angst waarbij de waarneming van waaien is gekoppeld geraakt aan een andere vervelende herinnering.

IPZO gaat uit van laagdrempelige zorg. U krijgt individuele begeleiding van een gespecialiseerde psycholoog. De behandeling richt zich op:

 • Diagnostiek en probleemanalyse
 • Psycho-educatie, informatie over de behandeling van angst voor bepaalde weertypes
 • Bewezen effectieve behandeltechnieken voor deze angst
 • Praktijkoefeningen
 • Evaluatie en advies
 • Terugvalpreventie
 • Als u door uw angst voor wind of storm veel situaties bent gaan vermijden, wordt u tijdens de therapie praktisch geholpen bij het wegnemen van onwenselijke vermijdingen

Wilt u vrijblijvend aanvullende informatie?

Stuur uw mail naar informatie@ipzo.nl
of bel: 088 7001100
(lokaal tarief).


Gerelateerde angsten of fobieën.