Angst voor flauwvallen

Heel erg bang zijn voor flauwvallen maakt je voorzichtig en vermijdend. Cognitieve gedragstherapie is de aangewezen behandelvorm voor deze angst. De prognose is gunstig, behandeling met medicatie is in de meeste gevallen af te raden.

Medische situaties, het zien van bloed, zenuwachtigheid, lang in de rij staan bij de kassa, in drukke menigten zijn, hyperventilatie, paniekgevoelens, duizeligheid etc. kunnen allemaal leiden tot heftige lichaamsreakties waarbij je bang bent om flauw te vallen.

Bij angst voor flauwvallen is er een onderscheid te maken tussen twee hoofdvormen.

  • Mensen die daadwerkelijk flauwvallen, of een aanleg hebben voor flauwvallen.
  • Mensen die niet flauwvallen, maar wel steeds bang zijn voor flauwvallen.

Lichamelijke reacties als duizelingen, draaierigheid, verdwaasd zijn, angstig of zenuwachtig voelen kunnen uitmonden in een paniekaanval. Soms gaat het zover dat men bijna de deur niet meer uit durft, noodzakelijke medische behandelingen ontwijkt, of altijd een bekende om zich heen wil hebben. Veelal schaamt men zich ook voor het bespreekbaar maken van deze klacht.

IPZO gaat uit van laagdrempelige zorg. U krijgt individuele begeleiding van een gespecialiseerde psycholoog. De behandeling richt zich op:

  • Diagnostiek en probleemanalyse
  • Psycho-educatie, informatie over de behandeling van flauwvallen
  • Bewezen effectieve technieken om (de angst voor) flauwvallen tegen te gaan
  • Praktijkoefeningen
  • Evaluatie en advies
  • Terugvalpreventie
  • Als u door uw angst voor flauwvallen veel situaties bent gaan vermijden, wordt u tijdens de therapie praktisch geholpen bij het wegnemen van onwenselijke vermijdingen

Wilt u vrijblijvend aanvullende informatie?

Stuur uw mail naar informatie@ipzo.nl
of bel: 088 7001100
(lokaal tarief).


Gerelateerde angsten of fobieën.