Hoogtevrees

Hoogtevrees is een veel voorkomende enkelvoudige fobie. Gedragstherapie is de aangewezen behandeling voor deze fobie. De prognose is gunstig, behandeling met medicatie is meestal af te raden.

Hoogtevrees ontstaat soms al op jonge leeftijd. Veel mensen worden echter gevoeliger voor hoogtevrees naarmate ze ouder worden. Dit geldt ook tijdens of na een periode van burn-out. Als de burn-out weer is verdwenen kan de hoogtevrees als een restklacht hardnekkig aanwezig blijven.

Hoogtevrees manifesteert zich bij hoogten/diepten waarbij de angst optreedt om te vallen, te springen, te blokkeren of misselijk te worden en gedesoriënteerd te raken. Veelal verstijfd men als men angstig wordt, kan niet meer normaal bewegen en voelt zich machteloos.

Er zijn verschillende vormen van hoogtevrees.

Twee hoofdvormen:

 • Optische hoogtevrees. Dit is een reflexmatige reactie op het zien van hoogte. Er treedt automatische emotionele en lichamelijke reactie op bij het waarnemen van hoogteverschillen.
 • Cognitieve hoogtevrees. De hoogtevrees wordt aangejaagd door angstgedachten. Het denkbeeldig voorstellen dat je in de diepte springt of valt, dat je uitglijdt, dat het touw breekt waaraan je bevestigd zit, zijn een vormen van cognitieve hoogtevrees. Je maakt je eigen rampscenario in gedachten, waardoor je erg angstig kunt worden.

Deze twee hoofdvormen kunnen in combinatie voorkomen en kennen de volgende subvormen:

 • Angst om te vallen: Door duizeligheid, een labiel evenwichtsgevoel, verstramming in je spieren of onveilige omgeving ben je bang om te vallen.
 • Angst om te springen: Je wordt bang voor je eigen kracht. Je bent bang dat je zou kunnen (willen) springen. Ofschoon mensen met springangst veelal overtuigd zijn dat ze niet willen springen, neemt de angst toch beslag van hen. Soms is het zitten bij een open raam of lopen langs een balustrade daarom niet meer mogelijk. Ook de angst om een ander in de diepte te werpen of zelf aangeduwd te worden komt bij deze vorm voor.
 • Constructievrees: Hierbij ben je bang dat een constructie en zwakke schakel kent waardoor er een ongeval kan optreden. Bijvoorbeeld een roestig scharnier bij een reuzenrad, een zwakke kabel van een skilift, een afbrokkelende steen in de bergen.
 • Plaatsvervangende hoogtevrees: Hierbij ben je bang om een ander op hoogte of bij een afgrond te zien. Bijvoorbeeld een schilder op een ladder, een kind aan een hellingsrand, een kat in de dakgoot etc.
 • Dieptevrees: Angst om in diep doorzichtig water naar beneden te kijken.

Hoogtevrees is ingrijpend voor een metselaar die de steiger op moet, een student die zijn tentamens op de hoogste verdieping van een schoolgebouw moet maken, een huisvrouw die de ramen moet lappen, een chauffeur die bruggen en bergpassen over moet, iemand die naasten moet bezoeken in een flat, of gewoonweg mensen die de trap moeten nemen, etc.

IPZO gaat uit van laagdrempelige zorg. U krijgt van een gespecialiseerde psycholoog individuele begeleiding waarin de volgende elementen zijn opgenomen:

 • Diagnostiek en probleemanalyse
 • Psycho-educatie, informatie over de behandeling van hoogtevrees
 • Bewezen effectieve behandeltechnieken voor hoogtevrees
 • Praktijkoefeningen
 • Evaluatie en advies
 • Terugvalpreventie
 • Als u door uw hoogtevrees veel situaties bent gaan vermijden, wordt u tijdens de therapie praktisch geholpen bij het wegnemen van onwenselijke vermijdingen.

Wilt u vrijblijvend aanvullende informatie?

Stuur uw mail naar informatie@ipzo.nl
of bel: 088 7001100
(lokaal tarief).


Gerelateerde angsten of fobieën.