Verkeerstrauma, angst na ongeval
of aanrijding

Jaarlijks gebeuren er zeer veel verkeersongevallen met ca 700 verkeersdoden per jaar. Ook zijn er veel ongelukken die leiden tot letsel, materiële schade of langdurige schrik en onveiligheidsgevoelens. Het zien van een ongeval of de nasleep daarvan kan leiden tot angst en trauma, waarbij je de gebeurtenis moeilijk kunt verwerken.

Na een verkeersongeval zie je vaak dat mensen na enkele weken beduidend minder met het voorval bezig zijn, weer goed slapen en er geen overmatige spanning meer van ervaren.

Als je na weken nog steeds emotionele weerslag hebt van de heftige gebeurtenis, is de kans groot dat de gevolgen lang kunnen aanhouden. Veelal beginnen dan gedragspatronen langdurig te veranderen. Men wordt voorzichtig in het verkeer en durft bijvoorbeeld geen bijrijder meer te zijn. Men schrikt nog steeds bij het horen van sirenes of stapt van de fiets als een auto van achteren nadert.

Tijdige behandeling voor de traumatische gebeurtenis kan voorkomen dat er fobieklachten en neerslachtigheid en ziekteverzuim ontstaan.

IPZO gaat uit van laagdrempelige zorg. U krijgt individuele begeleiding van een gespecialiseerde psycholoog. De behandeling richt zich op:

  • Diagnostiek en probleemanalyse
  • Psycho-educatie, informatie over de behandeling van trauma en verkeersangst
  • Bewezen effectieve behandeltechnieken voor deze angst, EMDR, cognitieve gedragstherapie
  • Praktijkoefeningen
  • Evaluatie en advies
  • Terugvalpreventie
  • Als u medicatie gebruikt om de angst te onderdrukken bespreken wij graag, in samenwerking met uw arts, hoe dit af te stemmen.
  • Als u door uw angst veel situaties bent gaan vermijden, wordt u tijdens de therapie praktisch geholpen bij het wegnemen van onwenselijke vermijdingen

Gerelateerde angsten of fobiën.